Skip to content

Zásady ochrany osobních údajů

 1. Kdo je správce osobních údajů
  Michal Zdražil – Lazecká 44, Olomouc, 77900
 1. Zásady zpracování osobních údajů
  – osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem
  – osobní údaje shromažďujeme výhradně pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nejsou zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný
  – rozsah zpracovávaných osobních údajů je přiměřený, relevantní a omezený pro naplnění stanovených účelů
  – přijali jsme veškerá rozumná opatření, abychom zpracovávali přesné a aktualizované osobní údaje
  – osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány
  – osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.
 1. Jaké osobní údaje zpracováváme
  – Jméno a příjmení
  – Emailová adresa
  – IP Adresa
  – Referer – odkud přišel
  – Časová osa chování na webu
 1. Na jakém základu Vaše osobní údaje zpracováváme
  – Informace o novinkách, slevách a nových videích z mých kanálů
 1. Komu Vaše osobní údaje poskytujeme
  – našim dodavatelům výhod a slev
  – službám analytiky – Google a Statcounter
 1. Práva subjektů údajů
  Dle GDPR jsou Vaše práva:
  – Právo subjektu OU být zapomenut, být vymazán (článek 17 GDPR)
  – Právo subjektu OU být seznámen s údaji, které správce či zpracovatel o subjektu má (článek 15 GDPR)
  – Právo subjektu OU vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů (článek 21 GDPR)
  – Právo subjektu OU na omezení zpracování (článek 18 GDPR)
  – Právo subjektu OU mít možnost přenést své osobní údaje od správce k třetímu subjektu (článek 20 GDPR)
  – Právo subjektu OU žádat lidský přezkum v případě automatizovaného rozhodování (článek 22 GDPR)
  – Právo subjektu OU aktualizovat své osobní údaje tak, aby jejich neaktuální verze mu nezpůsobila újmu (článek 16 GDPR)
 1. V souladu s článkem 21 odst. 4 GDPR zvlášť informuje, že máte právo namítat automatizované individuální rozhodování a že podle článku 21 odst. 2 GDPR máte právo kdykoliv namítat proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu. Zároveň Vás informuje, že v případě podezření, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně, máte právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky stížnost.

 

Co jsou to cookies?
Náš web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Jako cookies (anglicky koláček, oplatka, sušenka) se v protokolu HTTP označuje malé množství dat, která servery pošlou v prohlížeči. Počítač uživatele si jej uloží. Při každé další návštěvě stránek pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru.

Jak fungují cookies?
Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládá se do nich obsah např. nákupního košíku v elektronických obchodech, uživatelské předvolby apod. Technicky jde o sérii kódů, podle kterých prohlížeč shromažďuje a následně odesílá informace o našem chování zpět na příslušný server. Cookies obsahují informaci o tom, jak dlouho je má prohlížeč uchovávat (od jednorázových až po několikaleté). Soubory cookies nejsou přímo vázány na naše jméno ani e-mailovou adresu, často ale obsahují naše přihlašovací údaje do systému. Jsou společné pro jednu instalaci prohlížeče. Cookies nejsou nijak zabezpečeny a to včetně shromážděných údajů. Jak Google využívá soubory cookie zjistíte zde.

Jak odmítnout používání souborů cookie?
Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách:
– Chrome
– Firefox 
– Internet Explorer
– Android

Účinný nástroj pro správu souborů cookie je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/

V Olomouci dne 25.5.2018