Pacientovo právo svobodné volby?

Příběh v datech: 24/25.4.2020 si babička způsbila úraz (zlomenina krčku stehenní kosti)

Otevřít